PORTFOLIO     Blog Inguaris  
BOT INGUARIS


INGUARIS - TWÓJ WIRTUALNY KONSULTANTPrezentacja Video
Chatterbot
BOT - Chatterbot

Chatterbot

Chatterbot (Chaterbot) - rozszerzona wersja bota, posiadająca interface tekstowy, pozwalający na komunikację z botem za pomocą języka naturalnego. Najnowsze chatterboty posiadają możliwość komunikacji za pomocą głosu. W prostszej wersji Chatterbot posiada syntezator mowy, natomiast bardziej rozbudowane potrafią zrozumieć głos człowieka.

Najprostsze czatboty posługują się stałą bazą wiedzy złożoną ze słów kluczowych i przypisanych im komunikatów, które wysyłają w odpowiedzi użytkownikowi, gdy w jego tekście znajdą dane słowo. Przykładowy prosty czatbot dostając pytanie "Jaka jest u Ciebie pogoda?" mógłby odpowiadać komunikatem "Jest bardzo słonecznie" przypisanym do słowa "pogoda" (Wikipedia).

Inguaris jako Chatterbot wykorzystuje natomiast zaawansowane metody lingwistyczne, kognitywistykę, algorytmy uczenia maszynowego do analizy języka naturalnego. Nasza autorska technologia, wyprzedza znane metody analizy przynajmniej o dekadę. Jakość Chatterbota Inguaris sprawdzić można rozmawiając z Inguaris (okienko obok).